پروتز سینه

پروتز سینه پروتز سینه، از جمله روش های جراحی در حوزه پلاستیک است که به منظور بزرگ تر شدن سینه ها انجام می شود. خانم هایی که سینه های کوچکی […]

اسپلینت بینی 

اسپلینت بینی  حتما اسم اسپلینت در جراحی بینی به گوشتان خورده بد نیست بدونید که اسپلینت ها دو نوع اند یکی اسپلینت داخلی که داخل بینی گذاشته می شود . یکی اسپلینت […]

جراحی پره های بینی

جراحی پره های بینی در بسیاری از جراحی های بینی، پره ها نیاز به تغییر شکل دارند. غالب مشکلات پره ها به بزرگی و پهن بودن آنها مربوط میشود ولی […]